top of page

CO ROBIMY

Zaangażuj się razem i osiągnij coś - dla rozwoju naszych dzieci i naszej przyszłości!

Z RADOŚCIĄ W NAUCE DO WYMIAROWEGO SUKCESU

POWODZENIE!
Z powodzeniem wspieramy studentów kompleksową i indywidualną ofertą korepetycji dopasowaną do ich potrzeb. Począwszy od zapisów do szkoły, aż do ukończenia szkoły, opiekujemy się naszymi uczniami, głównie z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, z ukierunkowanym prywatnym nauczaniem. W szczegółowej analizie luk współpracujemy z uczniami, w razie potrzeby również we współpracy ze szkołami, aby wypracować pożądane cele i stworzyć mapę drogową do osiągnięcia celów.


Cała treść lekcji jest przetwarzana szczegółowo i w sposób atrakcyjny pedagogicznie, aby osiągnąć radość z nauki oraz weryfikowalny i motywujący wzrost wydajności.


Ponadto pracujemy głównie z rodzinami w niekorzystnej sytuacji społecznej, które pochodzą z państwa
Pakiety edukacyjne są wspierane i towarzyszą im we wszystkich oficjalnych sprawach związanych ze wsparciem nauki.

bottom of page